Spoed:

Wij streven er naar elke dag tijd te hebben voor pijnklachten. Wilt u daarom bij problemen aan het gebit zo vroeg mogelijk bellen op nummer: 0348-442250

Buiten openingstijden:
Tandpijn houdt zich helaas niet aan openingstijden. Is er sprake van een tandheelkundig trauma, een nabloeding of acute tandpijn op een moment dat wij gesloten zijn, dan kunt u terugvallen  op de Tandarts Spoed Praktijk. Deze is bereikbaar op het telefoonnummer: 0900–8602 (€0.90 per gesprek). Zij zullen u verder adviseren/helpen. 

Verdere informatie over de spoedpraktijk:                                               
Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen

 

U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. U dient de factuur direct nabehandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard)
De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)
Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen
U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk
Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen
Kinderen tot 18 jaar met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.
Daarnaast belangrijk te weten:
Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.
Na de behandeling e-mailt de dienstdoende tandarts het behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s naar uw eigen tandarts zodat deze de behandeling weer kan overnemen, dit zal verstuurd worden naar uw tandartspraktijk via beveiligde e-mail (lifeline).
Mocht u nog verdere vragen hebben, dan horen wij dit uiteraard graag van u.

 


 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram